Showing posts with label education game. Show all posts
Showing posts with label education game. Show all posts

Vietnam edtech report 2024: khẳng định giai đoạn mới của thị trường Công nghệ giáo dục Việt Nam

2/24/2024 11:39:00 AM 0
Năm 2024, ngành Edtech Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến đạt 25%. Các yếu tố thúc đ...

Giáo dục trực tuyến cho Mầm non, đổ tuổi từ 3-5 tuổi, một phân khúc đang được quan tâm!

4/04/2013 09:42:00 PM 0
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về cách khám phá trẻ em. Những nghiên cứu cho chúng ta thấy cách trẻ tiếp cận thế giới dựa trên khả năn...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates