Showing posts with label HOTS. Show all posts
Showing posts with label HOTS. Show all posts

Giáo dục trực tuyến 2017: Mô hình nào sẽ thành công?

3/29/2017 09:49:00 PM 0
Thị trường giáo dục trực tuyến tại Việt Nam ước tính có quy mô tính bằng tỷ USD, nhưng còn quá nhiều rào cản cho cuộc cách mạng rất tiềm năn...

Mô hình lớp học Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) thay đổi cách tiếp cận giáo dục!

12/17/2015 08:39:00 AM 0
Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình giáo dục tiên tiến được ứng dụng dựa trên sự phát triển của công nghệ eLearning và phương p...

Các nhân tố trong hệ sinh thái giáo dục trực tuyến, thế giới eLearning

8/14/2015 09:46:00 AM 0
Sự phát triển của kỷ nguyên số làm cho việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục ngày một rộng rãi và trở nên cần thiết. Nhiều hệ thống giáo dụ...

Hệ thống eLearning (giáo dục trực tuyến) cho các công ty, tập đoàn!

6/11/2015 09:10:00 AM 0
Sự phát triển của một công ty, tập đoàn nằm ở kiến thức, tri thức, văn hóa của cả đông ty. Để dòng chảy đó xuyên suốt, thống nhất và kế thừa...

Các cấp độ tương tác của bài giảng giáo dục trực tuyến!

6/08/2015 08:16:00 AM 1
Bài giảng giáo dục trực tuyện được xây dựng từ các thành phần nội dung. Các thành phần phổ biến hiện nay bao gồm: Ảnh Tài liệu Câu hỏi ...

Lịch sử phát triển Giáo dục trực tuyến (eLearning) tại Việt Nam

5/27/2015 08:41:00 AM 0
Thuật ngữ eLearning nhen nhóm trên thế giới từ những năm 1999, nhưng phải đến hơn 13 năm để lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm trên thế giới...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates