Showing posts with label Học tiếng Anh. Show all posts
Showing posts with label Học tiếng Anh. Show all posts

Học tiếng anh nhanh chóng bằng thơ lục bát!

5/30/2015 08:26:00 PM 0
Theo Ngô Bảo Châu HỌC 3000 TỪ TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁT Hello có nghĩa xin chào Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper Lie nằm, Sleep...
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates