[Vietnam edtech mid-year report] một thị trường tiềm năng và sôi động

Nửa đầu năm 2019 đã có nhiều sản phẩm edtech & elearning được đầu tư.

Theo nhiều nguồn tin, 2019 sẽ cũng là một năm lượng đầu tư vào thị trường edtech và elearning Việt Nam tăng đột biến.

Nguyễn Trí Hiển
www.nguyentrihien.com
2019
edtech | elearning | giáo dục trực tuyến | startup | mentor | đầu tư giáo dục | educoin
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates