Các địa chỉ để các Blogger và các Website gia nhập vào mạng lưới quảng cáo!

Các địa chỉ tham gia mạng lưới quảng cáo:  1. Google Adsense: adsense.google.com
  2. Sản phẩm của Moore: http://adlite.net/
  3. Sản phẩm của Peacesoft: http://adnet.vn/
  4. Sản phẩm của xTraffic: http://xtraffic.pep.vn/
  5. Mảng quảng cáo của VcCorp: http://admarket.admicro.vn/
  6. Mạng quảng cáo của FPT: http://eclick.vn/
  7. Mạng quảng cáo của NovaAds: http://novanet.vn/
  8. Mạng quảng cáo của VatGia: http://myad.vn/
  9. Mạng quảng cáo của NetLink: http://ad360.vn/
  10. Mạng quảng cáo của BizWeb DKT: http://www.vietclick.com/Tháng 07/2014
www.nguyentrihien.com
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates