Goolge Update Pagerank vào ngày 06/12/2013!

Khi tất cả đã nghĩ PR khai tử thì Google bất ngờ cập nhật Pagerank vào chiều ngày 06/12/2013. Điều này tạo nên một làn sóng trong cộng đồng SEO.

lanzskie: 
I've read the FAQs and searched the help center. 

New update on page rank today? I've seen some of my sites given a page rank from 0 to 1 and n/a to 0 today. Anyone experiences the same or its just a bug on my cache..

Finally PageRank Updated In 2013-Sixth December 2013 PR Update

TechiGyaan.Com has received pagerank 1 from PR-0 
Tin vui nhất trong ngày là Google đã Update Pagerank vào lúc 15h, 06/12/2013.
Demo: nexttopevent.com lên PR 3

PR trở lại, sẽ có nhiều câu chuyện để viết!
Hà nội,
06/12/2013

Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates