Nhận định thị trường giáo dục trực tuyến 2013

Hiện nay kinh tế chung đang nằm trong thời kỳ khủng hoảng của lịch sử do đó Giáo dục trực tuyến cũng phần nào bị ảnh hưởng. Song có một điều nghịch lý từ trước đến nay, cứ khi nào thị trường khủng hoảng thì các công ty về trực tuyến lại lên ngôi. Giáo dục trực tuyến được 2 điều lợi trong thời kỳ này, (1) là sự tìm đến với giáo dục khi khủng hoảng, (2) xu hướng giáo dục trực tuyến là tất yếu.

Trong thời gian vừa qua chưa thể nói nhiều về tổng giao dịch về Giáo dục trực tuyến, nhưng có một điều chắc chắn là thị trường Giáo dục trực tuyến đang sôi động hơn khi nhiều dịch vụ mới được tung ra và nhiều sản phẩm đang trong quá trình xây dựng. Theo đánh giá chủ quan cá nhân, thị trường giáo dục trực tuyến năm 2013 tăng khoảng 20% so với thời kỳ này năm nay.

nguyentrihien@gmail.com

Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates