Những khó khăn trong thị trường giáo dục trực tuyến tại các trường học

Mặc dầu thị trường phát triển giáo dục trực tuyến đã là một số chuẩn mực trong đánh giá tiêu chuẩn tại các nước tiên tiến trên thế giới. Song ở Việt nam, việc áp dụng giáo dục trực tuyến đang gặp rất nhiều trở ngại. Các trở ngại đó đến từ cơ chế, ý thức, cách vận hành ...
Các nhà quản lý chưa quyết định đưa giáo dục trực tuyến vào làm công cụ nâng cao truyền đạt tri thức cho người học, một phần còn hoài nghi về khả năng của nó. Chính vì khả năng tiếp cận cái mới tạo nên những rào cản giữa họ và sự tiến bộ trong giáo dục. Đặc biệt hơn nữa, quyền quyết định của người đứng đầu quản lý trong nhà trường nhiều lúc phụ thuộc phần lớn vào cơ chế, với công lập thì phụ thuộc nhà nước, với dân lập và tư nhận lại phụ thuộc hội đồng quản trị. Việc tầm nhìn và giới hạn quyền quyết định công việc, các quy trình rắc rối ... là rào cản lớn để đưa giáo dục trực tuyến vào trường học.
Một bộ phận người sử dụng, quản lý, giáo viên chưa nắm bắt được công nghệ mới. Họ không những không tự phát triển bản thân mà còn cản trở quá trình hiện đại hóa và hợp lý hóa các trào lưu mới đầy hiệu quả trong quản lý giáo dục.
Một phần không kém phần tạo nên hạn chế việc áp dụng minh bạch bằng Giáo dục trực tuyến đó là cơ chế "xin - cho" và một số đâu đó hình thức có tên như là "sửa đổi học bạ" ... làm cho việc minh bạch thông tin chưa được áp dụng. Và chính điều này làm cho sức mạnh của giáo dục trực tuyến trở nên là yếu điểm.

Bên cạnh những trở ngại trên. Song hiện nay, nhiều nhà giáo tâm huyết và những nhà quản lý cấp tiến đang cho thử nghiệm các hệ thống quản lý giáo dục vào trường học. Tin tưởng rằng giáo dục trực tuyến sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền giáo dục Việt nam trong thời gian sắp tới.

nguyentrihien@gmail.com
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates