Tưởng tượng để hành động, công nghệ vì cuộc sống.

Video của Microsoft về công nghệ tương lai.Cho một xã hội học tập

From E-Learning to Social Learning [slideshare id=1572763&w=425&h=355&sc=no]
View more presentations from Jane Hart

 


Nguyễn Trí Hiển,

nguyentrihien@gmail.com

 
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates