GIỚI THIỆU

Với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục trực tuyến, eLearning
Nếu các anh chị quan tâm đến:

  • Phát triển các hệ thống Giáo dục trực tuyến, Thương mại điện tử
  • Đầu tư xây dựng hệ thống Giáo dục trực tuyến
  • Xây dựng nội dung giáo dục trực tuyến

Xin vui lòng liên hệ
NGUYỄN TRÍ HIỂN
  • Mobile: 0912.268.046
  • Email:    nguyentrihien@gmail.com